Nyt i denne version:

  • Kopiering og flytning af mapper i klassearkiver 
  • Ændring af visning for Telefon i Forældrekartoteket
  • Fejlrettelser og andre forbedringerKopiering og flytning af mapper i klassearkiver

I klassearkiverne til henholdsvis forældre og elever, er der nu muligt at kopiere en mappe inkl. indhold fra en klasse til andre klasser, samt nu muligt at flytte en mapper internt i en klasse.


Ved at vælge "Kopiering" ud for en mappe, som vist herunder, kan man kopiere mappen inkl. indhold ud til andre klasser. Ved at vælge "Flyt" kan man flytte mappen intern i klassens mappe.Når man kopiere en mappe, kan man kopiere til klasser, hvor samme version af mappen ikke allerede findes. 

Hvis en mappe findes i 4 forskellige klasser, som vil være resultatet ovenstående billede, og man ønsker at tilføje en en ekstra fil til de 4 mapper, kan man gøre således:

1. Upload filen til én af klasserne

2. Vælg kopiering ud for filen og vælg de 4 klasser hvor filen skal kopieres til

Hvis man vil erstatte en fil i mapperne, kan man gøre således:
1. Vælg "Slet" ud for den ønskede fil, og man kan så vælge at slette den i alle klasser

2. Upload den nye fil

3. Kopier fil til ønskede klasser via kopieringsfunktionen for filerOvenstående betyder, at den nuværende kopieringsmetode som fandtes øverst i klassearkiverne er overflødig, og den er derfor fjernet.


Til sidst kan næves, at vi i klassearkiver har udskiftet information om filstørrelse med hvem der er ejer af dokumentet.Ændring af visning for Telefon i Forældrekartoteket

Tidligere blev der kun vist fastnetnummeret under kolonnen Telefon. Dette er nu ændret, så hvis der findes et mobilnummer på forælderen, så vises dette. Hvis der ikke er et mobilnummer, men et fastnetnummer, så vises fastnetnummeret. Hvis der kun findes et arbejdsnummer, så vises dette i kolonnen Telefon.
Fejlrettelser og andre forbedringer


Skoleaktiviteter blev vist for alle, selvom der var påsat målgruppe på aktiviteten - rettet 6/3  


Når man klikkede på klokkebeskeder i app'en blev man ikke videresendt til funktionen - rettet 9/3  


Vikarinformation blev gentaget i kalender og skema - rettet 10/3  


I kontaktbogen kunne der stå et forkert navn som opretter, hvis en forælder havde oprettet note i kontaktbogen fra fraværsmodulet - rettet 16/3  


Ikke muligt at installere ForældreIntra app 2 på nyere versioner af Android - rettet 16/3  


Ved oprettelse af private aktiviteter med gruppe eller team som deltager, kunne deltager ikke se detaljer for aktiviteten - rettet 27/3


Ved kopi som sms ved oprettelse af beskeder med mere end ca. 150 deltagere, kunne der ske fejl ved afsendelse af sms'en - rettet 27/3

Forbedret logning i trackfil, så ændringer i personalekartotek og tilgang til trackfil registreres