Nyt i denne version


- Redigerbare dokumenter

- Historik i Ugeplan

- Gem som kladde i Ugeplan

- Billeder i editoren

- Svar alle funktion i beskeder

- Printikon i klasseloggen
- Fejlrettelser og mindre forbedringer
Redigerbare dokumenter
Det er nu muligt at oprette redigerbare dokumenter i personalets dokumentarkiv. Et redigerbart dokument, er et dokument, hvor du løbende kan ændre indholdet. Du kan oprette et redigerbart dokument ved at klikke på ikonet vist herunder. Hvis man under oprettelse eller redigering vælger, at dokumentet skal være skrivebeskyttet, så er det kun opretteren, der kan skrive i dokumentet. Som administrator kan man altid slå Skrivebeskyttet til/fra.


Ønsker du at redigere et dokument efter oprettelse, skal du klikke her:


Mens et dokument redigeres, kan det ikke redigeres af andre. Dokumentet låses op igen, når man gemmer eller fortryder. Derudover åbnes der for redigering, hvis man ikke skriver noget i dokumentet i 20 min.
Historik i Ugeplan


I ugeplanen under fanen Ugeplaner, kan du nu ur-ikonet, for at se hvem der har set ugeplanen. Forældre og elever vil blive vist i historikken.
Gem som kladde i Ugeplan
Det er nu muligt at gemme indhold som kladde i ugeplanen. Det er kun indholdet for den aktuelle lektion for den valgte dag der gemmes som kladde. En kladde kan ikke ses af elever eller forældre.


Hvis noget er gemt som kladde, vises det med grålig farve, og kladde-ikonet vises ved siden af navnet på faget.


Grundet ovenstående ændringer til ugeplanen, vil ugeplanen ikke længere kunne tilgås i classic ElevIntra.


Billeder i editoren

Det er nu muligt at indsætte billeder i editoren. Du kan indsætte billeder ved at benyttet drag and drop fra en browser eller en mappe på din computer, eller ved at benytte billedikonet i editoren.Du kan dobbeltklikke på billedet efter billedet er indsat, for bl.a. at ændre på størrelsen.Svar alle funktion i beskeder

I beskedsystemet er det nu muligt at vælge Svar alle, som automatisk sætter alle involverede på som modtagere. Det er også muligt at tilføje/fjerne modtagere. 

I næste opdatering vil samme mulighed blive tilføjet svar til enkel person, men indtil videre kan man altid benytte svar alle.


Printikon i klasseloggen

Vi tilføjet 2 printmuligheder i klasseloggen. Det ene printikon finder, når man går til noter for en elev, og printikonet gør det muligt, at udskrive alle noter for eleven.

Derudover har vi tilføjet printmulighed for alle enkelt noter.


Fejlrettelser og mindre forbedringer

- Det var ikke muligt at registrere fravær for et hold, hvis man ikke også havde adgang til klasse. Nu kan man registrere via holdet.

- Manglende mellemrum ved visning af kontaktbogsinfo i klokken.


- På ForældreIntra stod der f.eks. Hemmelig adresse, hvis adressen var hemmelig. Forældre har ønsket, at dette ikke fremgik, så nu er feltet blot blank, hvis det er hemmeligt. Finder man forælderen frem som medarbejder under Kontakt, vil der fortsat stå Hemmeligt.Tak fordi du læste med.

Hvis du vil se hvad udviklingsplanerne er for fremtiden, så kan du se mere ved at klikke her: Udviklingsplaner