Nyt i denne version

  • Menu og fanebladsstyring
  • FejlrettelserMenu og fanebladsstyring

I forrige release gjorde vi det muligt, at indstille om hovedmenupunkterne i Modern skulle være synlige eller ej. Samtidig gjorde vi det muligt, at indstille om fanebladene under hovedmenupunktet Registrering skulle være aktive. Nu bliver det muligt også at vælge aktiv/ikke aktiv for faneblade under menupunkterne Ugeplan/Lektier og Blanketter.


Samtidig kan man under disse 3 hovedmenuer nu også vælge hvilken rækkefølge fanebladene skal vises i. På den måde kan man f.eks. vælge hvilken fane der skal være nr. 1, og dermed være den fane som vises, straks efter man har klikket på hovedmenupunktet.


 
Eksempel. Ovenstående indstillingen i classic vil i dette tilfælde resultere i nedenstående resultat.
Fejl som er rettet

  • Nogle brugere oplevede, at kalenderen i Modern ikke stod på dags dato, når man tilgik kalenderen.


  • Hvis man har aktiveret kodeudløbsdato for medarbejdere, så var det ikke alle medarbejdere der blev spurgt om ny kode efter udløbsdato.


  • I nogle tilfælde var det ikke muligt at tilgå klasseloggen via appen.


  • Vanskeligt at logge ind i appen hvis ens kode var udløbet.


  • Som forælder og medlem af skolebestyrelsen, var der ikke altid åben for at kunne skrive til alle via beskedsystemet.


  • Vi modtager fortsat @skolekom.dk adresser fra administrative systemer. Vi kan komme i problemer, hvis vi sender for mange mails til ikke eksisterende mailadresser. Derfor bliver @skolekom.dk adresser nu ikke længere importeret for medarbejdere og elever.


  • D. 29/9 har vi gennemført en intern systemopdatering. Denne opdatering bør forhindre, at man kan havne i uendelig loop ved indlogning.