I forbindelse med det nye skoleår er det ofte nødvendigt at foretage nogle justeringer af personalets tilknytning til forskellige team. Så snart fagfordelingen er på plads, kan du tilpasse team til det kommende skoleår. Dette gøres under Databaser > Personale > Teammedlemmer. Selvom det er muligt at tilknytte medlemmer til team for næste skoleår, anbefaler vi, at du i stedet benytter muligheden for at kopiere de eksisterende medlemmer til det kommende skoleår og derefter flytter rundt på de enkelte medlemmer, hvis det er nødvendigt.  


I forbindelse med navngivning af team, vil vi anbefale, at du bruge nogle teamnavne, som kan bruges igennem flere år. Har du fx valgt at benytte klassebetegnelser i forbindelse med klasseteam, vil det medføre, at det er nødvendigt at ændre navnet fra år til år. I stedet kan du fx benytte ”Team2018A” for klasseteamet for den kommende 0A. Denne metode til navngivning kan også med fordel benyttes ved navngivning af lektiedagbøger.


Du kan oprette nye team ved at klikke på ikonet Tilføj. Bemærk, at det kun er muligt at oprette nye team i det nuværende skoleår.


Massekopiering af team

Linket Massekopier giver mulighed for at kopiere alle team til det kommende skoleår.Hvis du har fulgt vores anbefaling ved navngivning af team, vil det ofte ikke være nødvendigt at foretage store ændringer i forbindelse med massekopiering af team. Det er dog muligt at kopiere medlemmerne af et team til et andet team, hvis det er nødvendigt.


Kopiering af enkelt team

Du kan også at kopiere et team ad gangen. Dette gør du ved at klikke på ikonet Kopier til næste skoleår ud for det enkelte team.Ved kopiering af et enkelt team er der også mulighed for at kopiere teammedlemmerne til et andet team. 


Tilpasning af teammedlemmer

Når du har kopieret dine team til det kommende skoleår, er det ofte nødvendigt at tilføje eller fjerne medlemmer. Dette gør du ved at trykke på ikonet Rediger team for næste skoleår.