Det er muligt at importere kommende 0.-klasser i det eksisterende skoleår, så du kan benytte SkoleIntra til at kommunikere med forældrene til de nye elever allerede i løbet af foråret. Flere elevadministrative systemer giver mulighed for at eksportere kommende 0.-klasser som såkaldte stjerneklasser (*-klasser), så klasserne kan importeres i SkoleIntra. Normalt vil det være muligt at importere klasser, som har 1. august som startdato, klassetrin 0 (nul) og er en normalklasse.