Hvis skolen under Admin > Tilpasning > Kontaktbøger har valgt muligheden Kun medarbejdere, som forældrene markerer, skal adviseres om nye noter, skal forældrene ved oprettelse af en ny note markere, hvilke medarbejdere, noten er relevant for. Kun medarbejdere som er valgt af forælderen vil blive påmindet om noten ved login til PersonaleIntra - med mindre der under Admin > Mine indstillinger > Påmindelser, er valgt at man vil påmindes om alle kontaktbogsnoter.


Hvilke medarbejdere, de kan vælge, bestemmes ud fra, hvilke medarbejdere har adgang til klassen under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata.