Fremgangsmåden er lidt forskellig, alt efter om du bruger Tabulex TEA eller KMD Educa Elev.


I Tabulex TEA skal du selv sørge for at sende elev- og personalefotos til SkoleIntra. Du kan finde funktionen i menuen Skole i Tabulex TEA. Når du har sendt billederne går der som regel en nat, inden billederne bliver tilgængelig for import til SkoleIntra.


Hvis du bruger KMD Educa Elev, overfører KMD automatisk billederne hver nat til en server, hvorefter de kan importeres til SkoleIntra.

 

Import af elevfotos

Først skal du lave en import af elev- og forældreoplysninger i SkoleIntra.

  1. Gå til menuen Admin > Import/eksport > Elev- og forældreoplysninger > Importer oplysninger om elever og forældre
  2. Gennemfør importen, som du plejer
  3. Vælg derefter Admin > Import/eksport > Elev- og forældreoplysninger > Importerer elevfoto fra central server > Start import og sammenknytning mellem elever og billeder

Der gennemføres nu en import af elevfoto og billederne bliver koblet på eleverne.

 

Import af personalefotos

Først skal du lave en import af personaleoplysninger i SkoleIntra.

  1. Gå til menuen Admin > Import/eksport > Personaleoplysninger > Importer oplysningerne om medarbejderne fra ....
  2. I trin 1 af 3 skal du huske at fjerne markeringen fra "Vis kun nye og fratrådte medarbejdere uden at eksisterende medarbejdere berøres"
  3. Gennemfør importen
  4. Vælg derefter Admin > Import/eksport > Personaleoplysninger > Importer personalefotos direkte fra central server > Start import og sammenknytning mellem medarbejdere og fotos

Der gennemføres nu en import af personalebilleder og de sammenknytttes med medarbejderne.