Under Databaser > Elever > Udmeldte elever er det muligt at finde visse data fra elever, der ikke længere går på skolen, i op til et år efter, eleverne blev udmeldt.