En detaljeret log som viser, hvilke elever der har skrevet i dagbogen, findes under Admin > ElevIntra > Gå til menuen Tilpasning > Tracking af elevadfærd > Indstil om tracking skal bruges for den aktuelle klasse.


Er der sat et flueben, kan man ved punktet Vis tracking-oplysninger om brugen af ElevIntra se oplysningerne.