En detaljeret log som viser, hvilke elever der har skrevet i dagbogen, kan findes under Admin > ElevIntra > Gå til menuen Tilpasning > Tracking af elevadfærd > Indstil om tracking skal bruges for den aktuelle klasse. Her skal være sat et flueben.


Efterfølgende vælges punktet Vis tracking-oplysninger om brugen af ElevIntra.