Du kan oprette aktiviteter i det kommende skoleår i kalenderen som normalt. Skal en klasse tilknyttes aktiviteten, skal det være den klasse, eleverne går i på det tidspunkt, du opretter aktiviteten. Aktiviten følger med klassen, når klassebetegnelsen oprulles.


Eksempel: 5. maj opretter du en aktivitet for 3.A. Du sætter aktivitetsdatoen til 1. september. Du foretager en klasseoprulning i juni, hvorefter aktiviteten hører til klassen 4.A på aktiviteten.


Er teams overført til det kommende skoleår, og er der sat teams på aktiviteten, vil det også være næste skoleårs teamdeltagere, som modtager besked omkring aktiviteten.