Nyt i denne version


  • Muligt at ændre/slette kontaktbogsnoter

  • Vælg selv om info om fravær skal sendes til kontaktbogen og forbedret eksport

  • Fag i ugeplan er nu sorteret efter skemaet

  • Tilpasninger til editoren

  • Små forbedringer og fejlrettelser
Muligt at ændre/slette kontaktbogsnoter

Som medarbejder er det nu muligt at rette/slette kontaktbogsnoter, man selv har oprettet. Dette gøres ved at tilgå menuen via de 3 prikker i højre side.

Forældre har ikke mulighed for at rette/slette kontaktbogsnoter.

Hvis man sletter en kontaktbogsnote, som indeholder kommentarer/svar til noten, så slettes evt. kommentarer/svar også.

Rettelser og sletninger i kontaktbogen bliver registreret en log, som kan tilgås af administrator.Derudover har vi tilføjet tidspunkt for nyeste note, hvor man tidligere kun kunne se dato.
Vælg selv om info om fravær skal sendes til kontaktbogen

Indtil nu har det været således, at der automatisk er blevet oprettet en kontaktbogsnote i kontaktbogen, når man registrerede fravær. Det er nu ændret, så man selv bestemmer om, der skal sendes en kopi at fraværet til kontaktbogen. Hvis man IKKE sætter flueben, så sendes der ikke noget til kontaktbogen.Under fraværsstatistikken har vi forbedret excel eksporten, så der nu er flere muligheder i excelfilen.
Fag i ugeplan er nu sorteret efter skemaet 


I ugeplanen bliver fagene nu sorteret, så de bliver vist i samme rækkefølge, som de findes i skemaet. Hvis jeg opretter indhold til faget DESIGN herunder, vil det derfor blive placeret mellem Engelsk og Dansk.


Den ændrede visning gælder alle steder hvor ugeplanen vises - også hos forældre og elever.


For at rækkefølgen er korrekt, er det en forudsætning at data er korrekt under Admin > Tilpasning > Fag.
Tilpasninger til editoren


Vi har ændret lidt i editoren, så der nu kun laves 1 linjeskift, når man benytter Enter-tasten. Vi har også ændret lidt på den bagvedliggende kode, så der nu vil være en mindre margen, når man f.eks. skriver beskeder, hvilket medfører mindre spildplads i f.eks. indbakken.Små forbedringer og fejlrettelser


- Vi har ændret teksten på uni-login knappen på forsiden fra "Uni-login" til "Uni-login/NemID"

- Det var ikke muligt at tilføje deltagere til en tom gruppemappe i dokumenter - rettet.


- I nogle tilfælde opstod der fejl ved oprettelse/redigering af aktiviteter i kalenderen - rettet.

- Cursor fokus var ikke altid optimal i beskeder - rettet.


- Tilføjelse af modtagere på beskeder ved f.eks. svar virkede ikke altid - rettet.


- Fejl ved besvarelse af beskeder fra fanen Ulæste - rettet.