Der er primært 2, måder hvorpå man kan indsamle samtykker i SkoleIntra. 


Man kan benytte tilmeldingsmodulet, som er beskrevet i denne artikel. Det man skal være opmærksom på med tilmeldinger er, at en tilmelding ikke kan besvares af begge forældre. Der er ét svar pr. elev.


Hvis der er behov for, at begge forældre skal kunne give samtykke, kan man benytte Forespørgsler i stedet for. Her kan begge forældre besvare forespørgslen, hvis forældrene logger på ForældreIntra med deres egen konto. Hvis du vil læse om hvordan du opretter Forespørgsler, kan du gøre dette her: Hvordan laver jeg en forespørgselSådan oprettes tilmeldingen


1. Åben tilmeldingsfunktionen

Hvis man går til menupunktet Blanketter, og vælger fanen Flere blanketter, kan man vælge "Tilmelding til forældre".2. Opret tilmeldingen


- Vælg et passende navn til din tilmelding, og vælg hvilke klasser den skal gælde for.

- Vælg tilmeldingperiode mm.

- Vælg om der automatisk skal oprettes et opslag på ForældreIntra, som henviser til tilmeldingen
3. Opret ét eller flere spørgsmål4. Skriv en generel information som evt. beskriver årsagen for samtykkeindsamlingen


5. Skriv evt. blanketten ud på papir. (kun hvis nogle forældre skal besvare via papir)Sådan finder og besvarer forældre tilmeldingen


Forældre finder tilmeldingen via opslagstavlen (hvis man har valgt at oprette opslag). De kan også se en tal-indikator ud for menupunktet Blanketter, hvis der er noget, de endnu ikke har svaret på.Når forældre klikker på linket i opslaget, eller går til menuen Blanketter, ser de nedenstående oversigt, hvor de kan gå til selve tilmeldingen. Forældre kan ændre svaret, så længe tilmeldingsperioden er åben.Forældrene skal klikke på ikonet øverst til højre for at besvare tilmeldingen.Sådan ser selve besvarelsessiden ud.
Sådan ser man som medarbejder forældrenes svar


Når man via Blanketter går til Tilmelding for forældre, ser man listen over oprettede tilmeldinger. Her kan man klikke på det første ikon ude til højre, for at se besvarelserne. Det er også som opretter muligt, at gå ind og tilføje svar via redigerikonet, ligesom man også kan gemme svar i regneark.Sådan ser besvarelserne ud.