Nyt i denne version

  • Loginfunktion ændret
  • Link til Classic ElevIntra ændret
  • Fejlrettelser


Loginfunktion ændret

Vi har ændret indlogningen, så man som alm. medarbejder nu altid bliver logget ind på Ny SkoleIntra, når man logger ind. Denne ændring gælder ikke administratorer, som vil logge ind som hidtil. Hvis man har behov for at skifte til Classic efter indlogningen, kan man nemt gøre dette via menuen.


Link til Classic ElevIntra ændret

Tidligere hed linket ElevIntra på Ny SkoleIntra - det er nu ændret til Classic ElevIntra.


Nyt i SkoleIntra Classic version 5.56.0

Læs mere om hvilke nyheder, der er i SkoleIntra Classic ved at klikke her