Måske er skemaperioderne ikke offentliggjort under Admin > Skemaer > Oversigt over skemaperioder. Opret, ret og slet skemaperioder.
Klik på linket Offentliggør skemaperioder for at offentliggøre skemaperioderne.


Tjek evt. også Admin > Skema > Undersøg klasse- og holdbetegnelse i hhv. skema og klasselisten for at se, om klassebetegnelserne i skemaet stemmer overens med klassebetegnelserne i elevkartoteket.