Nyt i denne version


 • Afleveringsmapper
 • Forældre kan ikke længere ændre fravær tilbage i tiden
 • Mulighed for at vælge hvornår udmeldte elever skal slettes
 • Fejlrettelser og justeringerAfleveringsmapper

Første version af afleveringsmapper i Modern SkoleIntra er nu tilgængelig. Kort fortalt er afleveringsmapper mapper et sted, hvor underviser og elev kan udveksle dokumenter og kommentarer til disse dokumenter. Det kan f.eks være i forbindelse med lektier/større opgaver, som underviseren giver eleven, og som eleven kan besvare med et dokument, som underviseren herefter kan kommentere. Elever kan kun se dokumenter i disse mapper, som de selv har uploaded, eller som er uploaded af en medarbejder. Det nye afleveringsmodul har ikke forbindelse til afleveringsmapperne i classic. 


Man tilgår funktionen via Dokumenter > Aflevering. 


Som medarbejder vil man på forsiden af Afleveringer se en liste over de afleveringsmapper som findes. Via filteret "Vælg klasser" kan man vælge hvilke mapper man vil se på siden. Ens valg af mapper vil blive husket til næste gang.


Hver mappe på forsiden har en målgruppe, som kan være klasse/hold. Det er også muligt at tilføje flere klasser/hold som målgruppe. Kun elever i målgruppen kan se denne mappe.Mapper

Man kan oprette en ny mappe ved at klikke på opret-ikonet øverst til højre. Man bestemmer selv hvad mappen skal hedde, men når man opretter en mappe på hovedsiden, er vores anbefaling, at man navngiver mapperne efter klassenavn eller holdnavn. Man skal også vælge hvilke klasser/hold der skal kunne se mappen.


I hovedmapperne er det muligt at oprette undermapper i flere niveauer. Herunder kan man f.eks. se der er 3 undermapper til 7A, og til undermappen Dansk er der yderligere 3 undermapper. Når man opretter undermapper kan man ikke vælge klasse/hold, da det følger valget fra hovedmappen.

                 


Dokumenter i afleveringsmapper

Når elever har uploaded filer til en mappe, vil det ud som herunder. Ved at trykke på de 3 prikker ude til højre er det muligt at downloade dokumentet. Når man downloader dokumentet vil elevens navn indgå i dokumentnavnet - f.eks. stil_Bent.docx, så det er muligt at se hvem dokumentet tilhører. Man kan også klikke på kolonneoverskrifterne Titel, Oprettet Af og Uploaded for at sortere visningen.


Via de 3 prikker ude til højre, er det også muligt at skrive en kommentar, som vil være synlig for eleven. Det er også muligt at vedhæfte et dokument i kommentaren.


Hvis der i oversigten yderst til venstre er en lille pil, så betyder det, at der er skrevet en kommentar. Klikker man på pilen kan man se/redigere kommentaren.


Som medarbejder er det også muligt at uploade dokumenter til en afleveringsmappe. Dette dokument inkl. evt. kommentar, vil være synlig for elever der har adgang til mappen.

Sådan se det ud for elever
Hvis en elev går til Dokumenter > Afleveringer, vil eleven se de hovedmapper, som eleven har adgang til.


Eleven kan uploade filer til mappen via upload-ikonet. Eleven ser en evt. kommentar ved at klikke på pilen ude til venstre. Elever kan ikke slette filer - det er kun medarbejdere som har mulighed for dette.Forældre kan ikke længere ændre fravær tilbage i tiden

Vi har ændret fraværsregistrering for forældre en smule, så forældre nu ikke kan ændre fravær for mere end 1 dag tilbage i tiden.Mulighed for at vælge hvornår udmeldte elever skal slettes

Udmeldte elever bliver normalt slettet 1 år efter udmeldelse fra listen over slettede elever. Det er nu via Admin > Tilpasning > Hvornår slettes udmeldte elever, selv at vælge hvornår sletningen skal ske. Man kan vælge fra 6 mdr. til 10 år.


Fejlrettelser og justeringer
Der har siden sidste release været nedenstående justeringer og rettelser.

 • Forældre kan ikke se fraværsstatistik hvis fraværsregistrering ikke er åben - rettet
 • Adgang til ikke korrekte dokumenter via seneste dokumenter - rettet
 • Problemer med at gemme redigerbart dokument hvis det har været åben i mere end 5 min - rettet
 • Store bogstaver ændret til små bogstaver, når man gemmer redigerbart dokument - rettet
 • Visningsfejl for forældre i fravær - rettet
 • Email om nyt i kontkaktbog ikke altid sendt til forældre - rettet
 • Situation hvor forældre ikke kunne gemme fravær - rettet
 • Konflikt visning i kalender ikke korrekt hvis medarbejder var tilføjet via team - rettet
 • I nogle situation blev kontaktbog ikke oprettet, når medarbejder gemte fravær - rettet
 • Fejl i fravær i situation hvor vikarskema er oprettet, men skema reelt ikke matcher - rettet
 • Forældreadgang til klasseinformation for ukorrekt klasse - rettet
 • Plus-knappen i fravær virkede ikke korrekt for forældre - rettet
 • En fejl i uni-login medførte mulighed for ikke korrekt indlogning til SkoleIntra - rettet
 • Fejl i indstilling vedr. beskyttede kontaktoplysninger for medarbejdere - rettet
 • Fejl i klasselog hvis der er rigtig mange noter oprettet for Klassen - rettet
 • "udmeldte" forældre blev ikke slettet korrekt - rettet
 • Forbedret visning af klasselog i udmeldte elever
 • Ved UPV-visning med meddelelsesbog skrives "[elevnavn] er parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end..." i stedet for ""[elevnavn] er ikke uddannelsesparat til..."
 • Fejl i uddannelsesplaner ved mellemrum i klassenavn - rettet