UPV modul opdatering


Denne opdatering af SkoleIntra indeholder opdateringer til UPV-modulet.

Det er har i noget tid været muligt at udfylde UPV'en med de nye valgmuligheder for Praksisfaglig, men det er nu også muligt at sende UPV'er til Optagelse.dk.


Da det er en ny service fra Optagelse, er det som noget nyt nødvendigt, at man som skole godkender dataaftalen "IndberetUPV". Dette skal man som skole gøre på tilslutning.stil.dk

Hvis der ikke er valgt Høj eller Mellem i Praksisfaglig, kan vi ikke sende eleven til Optagelse.En lille opfriskning vedr. UPV

UPV modulet kan tilgås fra Modern via menupunktet Registrering, og fra classic via Værktøj > Evaluering.


For at kunne udfylde UPV'en, skal man som medarbejder have adgang til klassen under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata.


For at kunne sende til Optagelse.dk, skal man enten være administrator eller have adgang til at sende via Admin > Adgang > Sende data til Optagelse.dk


Hvis man vil offentliggøre UPV'en for Elever eller forælder kan dette gøres via Elevplansværktøjet.