Nyt i version 5.84


  • Opdateret studievalgsportfolio

  • Forbedringer til skolebestyrelsen

  • Ny visning af uni-login status

  • App-opdateringer

  • Nye links til ForældreIntra app'en

  • Muligt at se fuld navn i vikarskema for vikarskemalægger

  • Forbedret validering ved personaleimport

  • Fra ny til Modern

  • FejlrettelserOpdateret studievalgsportfolio
Siden releasen af vores studievalgsportfolio i ElevIntra, er der sket ændringer i det afrapporteringsskema, som eleverne skal udfylde. Vi har derfor nu tilpasset vores studievalgsportfolio, så den nu igen matcher afrapporteringskemaet fra uvm. 

Studievalgsportfolien er indtil videre kun tilgængelig via Classic ElevIntra. Husk også den kun er tilgængelig for eleverne, hvis man har aktiveret menupunktet Studievalg for hovedmenuen Eleven.Forbedringer til Skolebestyrelsen

Vi har sørget for at klokken (på SkoleIntra) "ringer" i nedestående tilfælde:


Hvis der i Modern uploades en fil en Skolebestyrelsesmappen, som kan ses af både af forældre og medarbejdere, så ringer klokken for forældre og medarbejdere.


Hvis der uploades en fil til mappen Kontaktforældre, så ringer klokken hos kontaktforældre og Skolebestyrelsesmedlemmer.


Hvis der uploades en fil til mappen Intern dokumentmappe, så ringer klokken hos medlemmer af skolebestyrelsen.I nogle klasser har forældre mulighed for at oprette opslag i andre ikke - det er noget som man vælger for den enkelte klasse. Hvis man som forælder er medlem af Skolebestyrelsen, men normalt ikke har adgang til at oprette opslag, har vi nu gjort således, at man der altid vil være flueben ved Skolebestyrelsen under oprettelse af opslag - og dette kan ikke fjernes.

Ny visning af uni-login status

Under Admin > ForældreIntra > Brugernavne og adgangskoder har vi implementeret nedenstående forbedringer.


Vi har gjort vores uni-login status nemmere at forstå. Det vi med sikkerhed kan sige, er om der findes et uni-login brugernavn på forælderen i SkoleIntra eller ej. Derfor vil statussen fremover informere om dette som vist på nedenstående billede. Hvis der findes et uni-login brugernavn til forælderen i SkoleIntra, er dette nu synligt i listen også.


Hvis man som skole har tilladt at forældre både kan logge ind med uni-login og almindelig login, så har det før denne release ikke været muligt at nulstille forældrenes almindelige kode eller se forældrenes førstegangskode til det almindelige login. Dette har vi nu ændret, så det altid er muligt at se denne information, hvis almindelig login er en loginmulighed for forældrene.


Ovenstående betyder også, at vi i forælderkartoteket har fjernet mulighed for at sætte fluebenet "Ønsker/kan ikke bruge uni-login". Dette flueben havde den effekt at åbne op for at se førstegangskode og nulstille almindelig login for forælderen. Da vi nu altid giver mulighed for dette, er dette valg ikke længere relevant.


App opdateringer
I løbet af uge 5 vil der komme opdateringer til vores Medarbejder app, ForældreIntra app 2 og ElevIntra app. 


I alle ovenstående apps bliver det muligt at opdatere den aktuelle side ved at swipe nedad. Har man stået på samme side i noget tid, og vil ønsker at se sidst nye information, er det nu muligt at swipe nedad for at opdatere siden. Dette kan f.eks. være brugbart på forsiden, i beskeder osv. osv..


Hvis man benytter personale app'en på ipad, vil man efter opdateringen også opleve, at app'en nu udnytte hele skærmen på ens ipad.


Derudover er der løst fejl i alle 3 apps.Nye links til ForældreIntra app'en

På loginsiden til ForældreIntra har vi opdateret de 2 links som henviser til ForældreIntra app'en. De vil efter releasen komme til at linke til ForældreIntra app 2. Samtidig bliver ForældreIntra app 1 deaktiveret i Google Play og apple store.Muligt at se fuld navn i vikarskema for vikarskemalægger
Hvis man er vikarskemalægger kan man under Admin > Fra kontoret > Vikarskemaer nu holde musen over initialer for at se medarbejderens fulde navn.


Forbedret validering ved personaleimport
I enkelte tilfælde har det skabt problemer hvis man af en eller anden årsag har benyttet sig af initialer som indeholder specialtegn. Derfor vil det ikke længere være muligt, at benytte disse tegn i initialer: ; / ¤ : # £ $ ~ [ ] { } = ÂFra ny til Modern

Som led i navneændring fra Ny SkoleIntra til Modern, har vi flere steder i programmet omdøbt "Ny SkoleIntra" til Modern.