Nyheder

  • Samling af blanketter til forældre
  • Fejlrettelser til både Classic og Modern (Ny SkoleIntra)


Samling af blanketter til forældre

For at gøre det nemmere for forældre at finde blanketter (tilmeldinger, spørgerskemaer, forespørgsler og samtaler), har vi for forældrene samlet disse under et nyt menupunkt der hedder blanketter - ligesom vi gjorde for medarbejderne for noget tid siden. Det betyder, at man nu som forælder nemt kan finde disse, og risikoen for at overse blanketter er også minimeret. Derudover er det også nu nemt som medarbejder, at forklare hvor blanketterne findes, hvis der skulle være behov for dette.


På siden Blanketter er der 2 faner. Fanen Åbne viser alle blanketter hvor svarperioden endnu ikke er udløbet, og fanen Lukkede viser blanketter hvor svarperioden er udløbet.


Lige til højre for menupunktet Blanketter, vil et tal indikere, om der er blanketter, man som forælder endnu ikke har fået svaret på. En blå prik vil også indikere at blanketten ikke er besvaret. Rækkefølgen af blanketterne afhænger af deadline for svar.