Nogle brugere oplever fejl ved tilgang til SkoleIntra via Chrome. Fejlen er ”ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR”


For at undgå problemet kan man benytte en anden Internet browser.