Når skoleåret er skiftet og du kan bekræfte, data er oprullet korrekt, er du klar til at importere elev- og forældreoplysninger for det nye skoleår. Dette gøres normalt i Classic via Admin > Import/Eksport > Import af elev- og forældreoplysninger. Importerer du fra central server, kan de nye data hentes, når de er tilgængelige hos STIL.


Oplever du fejl eller advarsler ifbm. med importen, bør du kontakte SkoleIntra-supporten.


Husk at kontrollere data efter importen for at sikre, eleverne står i de korrekte klasser. Dette gøres i Classic under Databaser > Elever > Elevkartotek. Vær særlig opmærksom ved klassedelinger og klassesammenlægninger.