Benytter man funktionen i Classic PersonaleIntra under Admin > Fra kontoret > Meddelelser til forældre i ForældreIntra til at lægge dokumenter ud til forældre på tværs af klasserne, vil man efter gennemførsel af skoleårsskiftet opleve, målgrupperne på dokumenterne forsvinder.


Man bliver derfor nødt til at sætte målgrupper på dokumenterne igen, hvis man ønsker, forældrene fortsat kan se dokumenterne.