Hvis der er mange modtagere på en besked, kan man på IOS-enheder opleve problemer med at åbne beskeden i den moderne grænseflade. Det vil ofte dreje sig om beskeder sendt til alle skolens forældre, og derfor ForældreIntra. Men problemet kan også opleves på det nye PersonaleIntra og det nye ElevIntra.


Der vil ofte komme en fejlmeddelelse ved toppen af skærmen med teksten "Webstedet blev indlæst igen, fordi der opstod et problem."


Vil man skrive til alle forældre, kan det derfor være en fordel at benytte opslagstavlen i stedet, da der formentlig vil være mange modtagere, som benytter en IOS-enhed.


Vi er færd med at undersøge problemstillingen.