Undervisningsministeriet har udsendt en mail til skolerne med links til karakterfordeling og karaktergennemsnit, som kan indsættes på skolens hjemmeside, således at skolerne kan opfylde lov om gennemsigtighed og åbenhed. 

Det har vist sig, at der er problemer med disse links forkellige steder i SkoleIntra og på Skoleporten.

Linkene kan pt. indsættes på følgende måde:


Personale-, Elev- og ForældreIntra

  • Indsæt linkene som en del af teksten på opslaget via editorens linkikon


Skoleporten

  • Forsidewidgets - Tekstwidget og linkwidget


Problemerne med de pågældende links skyldes både linkenes længde samt syntaks.