Skift af skoleår gennemføres i Classic under Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår. Har du elever, som rykker et klassetrin op til næste skoleår, skal du vælge metoden Skole med klasseoprulning og vælge Næste.Klasseoprulningen er en proces delt op i 3 trin.


Trin 1 - Definer klassebetegnelser for næste skoleår

Næste skoleårs klassebetegnelser bestemmes i dette trin. Indtaster du elevdata manuelt eller importerer det via CSV-fil eller regneark, kan du basere oprulningen på de nuværende klassebetegnelser og få SkoleIntra til at gætte betegnelserne for næste år vedf at trykke Oprul nuværende klassebetegnelser. Giver dette ikke det ønskede resultat, kan du  justeringere klasserne enkeltvist ved redigeringssymbolet.


Henter du elevdata fra et elevadministrativt system så som UV Skole, KMD Educa eller Tabulex TEA, skal du vælge Hent klassebetegnelser fra central server. Dette kræver dataene er tilgængelige hos STIL. Er dette ikke tilfældet, vil du se en gul  advarsel og bør abryde skoleårsskiftet.Har du fortrudt manuelle ændringer foretager, kan du vælge Nulstil nedenstående liste og starte forfra. Når listen over klassebetegnelser er en korrekt, kan du vælge Næste.


Trin 2 - Klasseændringer

På denne side laver SkoleIntra et kvalificeret gæt på, hvad der skal ske med de eksisterende klasser. Klasser kan oprulles, sammenlægges, deles eller nedlægges. Der markeres med et udråbstegn hvor SkoleIntra ikke har kunnet foretage et gæt.

Evt. fejl justeres med redigeringssymbolet (papir og blyant )ved den enkelte klasse.Skal en klasse deles skal du vælge redigering af klassen, vælge deles til og markere de klassebetegnelser, eleverne skal fordeles i. I nedenstående eksempel skal eleverne i klassen *BHKL fordeles til 0A og 0B. Bemærk selve fordelingen af eleverne først finder sted, når du efter klasseoprulningen har foretaget en import af det nye skoleårs elevdata.På samme vis kan du ved det yderste redigeringsikon vælge klassens billed- og dokumentarkiver fordeles på de to klasser.Skal klasser sammenlægges skal du ved redigeringsikonet ved hver af de klasser, der skal sammenlægges, vælge sammenlægges til og udpege den ønskede nye klassebetegnelse. I nedenstående eksempel skal 7A og 7B sammenlægges til 8A.Som ved deling af klasser, er de ligeledes mulighed for f.eks. at samle 7A og 7Bs arkiverr på den nye 8A.


De udgående klasser vil typisk skulle nedlægges. Dette gøres ved redigeringsikonet ved den enkelte klasse og vælge nedlægges i rullelisten.Er der taget stilling til alle klasser, kan du vælge udfør for at gennemføre klasseoprulningen.


Trin 3 - Udfør klasseoprulning og status

Klasseoprulningen kan tage et stykke tid, så det kan være nødvendigt at vente i adskillige minutter. Når den er gennemført, vises en oversigt over forløbet. Det er en god ide efterfølgende at undersøge, om arkiverer fordelt korrekt i forbindelse med sammenlægning eller deling af klasser.Viser oversigten fejl, eller opdager du efterfølgende fejl, kan du fortryde klasseoprulningen ved at væge Gendan skoleåret eller ved i Classic at tilgå funktionen under Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår > Gendan skoleåret.Bilver du ved med at få fejl under skoleårsskiftet, bør du kontakte supporten.