Så snart skemaerne for det kommende skoleår er færdige, kan du importere dem til SkoleIntra. Hvis du importerer fra Tabulex TRIO eller KMD Educa Personale, vil SkoleIntra oprette de nødvendige skemaperioder for det kommende skoleår i forbindelse med importen. Hvis du derimod importerer fra et skemalægningsprogram fx fra Tabulex, skal du selv oprette skemaperioderne. 

Dette gør du under Admin > Skemaer > Opret skemaperioder og tomme grundskemaer for alle uger.Skemaperioderne vil være skjulte i Elev- og ForældreIntra. Det betyder, at du godt kan importere skemaer for det kommende skoleår, så medarbejderne har mulighed for at se skemaerne, inden de bliver offentliggjort i Elev- og ForældreIntra. Ønsker du at offentliggøre skemaperioderne gøres dette via Admin > Skemaer > Oversigt over Skemaperioder.