Når skemaerne for det kommende skoleår er klar, kan de importeres til SkoleIntra i Classic under Admin > Import/Eksport. Importerer du fra Tabulex TRIO eller KMD EducaPersonale, opretter SkoleIntra det kommende skoleårs skemaperioder under importen.


Ellers skal du selv oprette skemaperioerne i Classic under Admin > Skemaer > Opret skemaperioder og tomme grundskemaer for alle uger.Skemaperioderne er som udgangspunkt skjulte i Elev- og ForældreIntra. Dette giver mulighed for medarbejdere at se skemaerne i SkoleIntra, inden de offentliggøres for elever og forældre. Perioderne kan offentliggøres ved i Classic at gå under Admin > Skemaer > Oversigt over skemaperioder.