Hvis man har ændret skemateksten i et vikarskema, så vises denne skemaændring pga. en fejl ikke på ForældreIntra.


Den vil ligeledes heller ikke blive vist i "Min kalender" på det nye PersonaleIntra - disse fejl vil blive rettet. Skemaændringen bliver dog vist i skemaet på forsiden af det nye PersonaleIntra. 


Hvis man har ændret skemateksten i et vikarskema, så vil teksten i vikarskemaet være markeret med grøn, under forudsætning af at man under Admin > Tilpasning > Vikarskemaer, har valgt "Farvelæg lektioner, der er ændret i vikarskemaet i forhold til det almindelige skema".


På nedenstående billede kan man se, at skemateksten i vikarskemaet er ændret i lektion 3, så den ikke længere matcher selve skemateksten i klasseskemaet.


tempGreen.png


 


Hvis man eksporterer vikaroplysninger fra KMD


Hvis man eksporterer vikaroplysninger fra KMD til SkoleIntra, kan man risikere at alle tekster er markeret med grøn, og derfor ikke vises på ForældreIntra/PersonaleIntra. Dette kan skyldes at klassen i KMD f.eks. hedder 1A, men i intra hedder den 01A, da minimum er 3 karakterer i SkoleIntra. 


Efter eksport af vikaroplysninger fra KMD, kan man gå til Admin > Fra kontoret > Vikarskemaer, og så klikke på linket "Opdater skematekster". Gør man dette, så opdateres teksten i vikarskemaerne så de matcher klasseskemaerne, og skemaændringer vil dermed være synlige på ForældreIntra/Personale. Denne opdatering er man nødt til at udføre efter hver eksport af vikaroplysninger i KMD.


Denne uhensigtsmæssighed vil også blive rettet.