Al trafik på den moderne grænseflade samt loginsiderne til PersonaleIntra, ForældreIntra og ElevIntra, foregår krypteret.


Classic SkoleIntra er mange steder opbygget vha. en rammestruktur, som gør det svært for browseren at vurdere, hvorvidt trafikken på Classic SkoleIntra er krypteret.


I Classic SkoleIntra er hovedrammen ikke krypteret, mens sider præsenteret i rammen, hvor der er trafik af mere fortrolig karakter, såsom personoplysninger, er krypterede. Dette gøres for at hindre uvedkommende i at kunne misbruge data.


For at tydeliggøre dette, er der mange steder indsat et hængelåssymbol for at gøre opmærksom på, siden benytter kryptering.


I Internet Explorer kan du bekræfte dette ved f.eks. i beskedsystemet at højreklikke på siden og vælge Egenskaber. Dette får nedenstående billede frem.


 

Følgende dele af Classic SkoleIntra benytter sig af krypteret trafik.

 • Elevkartoteket
 • Elevplaner
 • Import af elevoplysninger
 • Klasselog
 • Logbog
 • Udviklingsplaner
 • Beskedsystemet
 • Private samlemapper
 • Gruppe samlemapper 
 • Vagtbog
 • Kontaktbogen i ForældreIntra
 • Forespørgsler
 • Alle loginsider og udvalgte dele af andre moduler


Se desuden denne artikel omkring bl.a. SkoleIntra i forhold til EUs databeskyttelsesforordning.