Ved klassesammenlægninger og -delinger kan du flytte klasselognoterne fra de gamle klasser ind i elevernes aktuelle klasser ved at gå under Samarbejde > Klasselog og gå ind i en vilkårlig klasses log.


Herefter klikker du på ikonet som vist i skærmbilledet nedenfor og bruger funktionen Opdater klassebetegnelser i alle klasselognoter.