Når du har skiftet skoleåret i SkoleIntra og kontrolleret, om alt ser fornuftigt ud, er du klar til at importere elev- og forældreoplysninger for det kommende skoleår. Dette foregår som normalt under menuen Admin > Import/eksport > Elev- og forældreoplysninger > Importer oplysninger om elever og forældre fra...  


Hvis man oplever fejl eller advarsler ifm. importen bør man kontakte supporten.


Når importen er gennemført, er det ekstra vigtigt at kontrollere, om data nu er importeret som forventet. Det vil sige, at du skal gå ind under Databaser > Elever > Elevkartotek og tjekke, om eleverne er placeret i de rigtige klasser. Vær især opmærksom i forbindelse med klassedeling og -sammenlægning.


Bemærk at oprullede data fra TEA forventes at være tilgængelige mandag 27. juni efter kl. 10.