Siden onsdag den 2. november har der været problemer med adgang til klasselog og elevens mappe.

Vores undersøgelser tyder på, at problemerne er opstået i forbindelse med en ændring hos Styrelsen for it og læring, som betyder, at UNI-Login ikke længere fungerer ordentligt i frames.

Da vi benytter frames til opbygningen af PersonaleIntra, har denne ændring betydet, at der ikke bliver sat de rigtige cookies, når man forsøger at tilgå klasselog og elevens mappe.

Desværre er det ikke lige til at ændre de sider i PersonaleIntra, hvor vi benytter UNI-Login som identifikation i frames og vi har ikke en tidshorisont på en ordentlig løsning.


Derfor kan vi indtil videre kun henvise til følgende workarounds:

Klasselog: Workaround klasselog

Elevens mappe: Workaround elevens mappe