Det er muligt at oprette aktiviteter for det kommende skoleår under Koordination > Kalender. Hvis der skal tilknyttes klasser til aktiviteten, skal du benytte den nuværende klassebetegnelse, da kalenderaktiviteter rulles op i forbindelse med skiftet af skoleåret.  

Hvis du har overført team til det kommende skoleår, vil kalenderfunktionen tage hensyn til det, når du sætter team på aktiviteten. Det betyder, at det er teammedlemmerne for det kommende skoleår, som vil få besked om aktiviteter efter 1. august, hvis du sender besked til deltagerne i forbindelse med oprettelsen af aktiviteten.