Hvis Internet Explorer går i stå, når du i beskedsystemet vil vælge en modtager, kan du forsøge følgende løsninger.

  • I Internet Explorers menu, vælg Funktioner > Internetindstillinger. Vælg fanebladet Avanceret og tryk på knappen Nulstil for at sætte Internet Explorer til standardindstillingerne. Genstart derefter Internet Explorer.
  • Sørg for, Internet Explorer er opdateret til nyeste version.
  • Geninstaller Internet Explorer.
  • Benyt en anden browser. F.eks. Google Chrome.