Det kan skyldes, cookies er blokerede på enheden under Indstillinger > Safari > Bloker cookies.

Ofte sættes cookies til at være blokerede i Safari ved opdatering til en ny version af operativsystemet IOS på iPad og iPhone.